ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปั้ญญาท้องถิ่น

วันที่ 16 กันยายน 2560 นางชุติมา  บุญประเสริฐสิทธิ พัฒนาการอำเภอจอมพระ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปั้ญญาท้องถิ่น ณ บ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

(Visited 77 times, 1 visits today)