ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน way of life ตำบลหนองสนิท

วันที่ 14 ก.ค. 60 ทีมวิทยากรระดับตำบล วางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน way of life ณ ห้องประชุม อบต.ตำบลหนองสนิท

(Visited 66 times, 1 visits today)