จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน บ้านเปือย ม.8 ต.บ้านผือ

อบรมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน บ้านเปือย ม.8  ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

(Visited 92 times, 1 visits today)