จัดตั้งกลุ่มทำไข่เค็มบ้านหนองเหล็กตาช้าง ต.เมืองลีง

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มทำไข่เค็ม บ้านหนองเหล็กตาช้าง ต.จอมพระ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองเหล็กตาช้าง

(Visited 113 times, 1 visits today)