จัดตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านดินแดง ม.10 ต.เป็นสุข

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านดินแดง หมู่ที่ 10 ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

(Visited 184 times, 1 visits today)