สพอ.จอมบึง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง

<<<…สพอ.จอมบึง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565…>>>

💢 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายพัฒนพงศ์  ชื่นชอบ นายอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยส่วนราชการและบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 โดยจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสถานีตำรวจภูธรจอมบึง
💢 โดยในวันนี้ นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี พัฒนาการอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

🌱 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

📷 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 20 times, 1 visits today)