อำเภอจอมบึง เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง

<<…อำเภอจอมบึง จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565…>>

💢 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. อำเภอจอมบึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 นำโดย นายสามาตร เตี้ยเนตร ปลัดอาวุโสอำเภอจอมบึง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนอำเภอจอมบึง ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง ถึง โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ในการนี้ นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี พัฒนาการอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

💢 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกร่วมกันตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยอำเภอจอมบึงได้เดินรณรงค์เพื่อสร้างพลังความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมร่วมกันเพื่อเอาชนะภัยยาเสพติด

🌱 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

📷 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 3 times, 1 visits today)