นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอจอมบึง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 23 ก.ค. 2564

พช.จอมบึง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 23 ก.ค. 2564

พช.จอมบึง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง < [...]