นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจอมบึง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 22 มิ.ย. 2563

โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี