พช. โชคชัย ร่วมดำเนินการโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

 

😊ที่นี่ อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา
📣พช. โชคชัย ร่วมดำเนินการโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เรียน ผู้บังคับบัญชา
▶️วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา โดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ณ จุดดำเนินการโรงครัวพระราชทานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ มอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
👉โดยนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมร่วมดำเนินการจัดทำข้าวกล่อง ร่วมกันกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรี กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย จิตอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงครัวพระราชทานฯ
👉ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอโชคชัย มอบหมายนายทรงยศ เชิดกระโทก พัฒนากร พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) และชมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอโชคชัย จำนวน 20 คน เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงครัวพระราชทานฯ ดังกล่าว
📌ณ จุดดำเนินการโรงครัวพระราชทานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
👉จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🌍 CDD # กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
🌎 Change for Good 🌏
#โรงครัวพระราชทาน
#มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)