พช.โชคชัย ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการ และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

 

 

😊 ที่นี่ อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา
📣พช.โชคชัย ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการ และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

เรียน ผู้บังคับบัญชา
▶️วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอโชคชัย ร่วมประชุม Morning brief โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอโชคชัย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference และร่วมหารือวาระการขับเคลื่อนงานอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
📌ณ ห้องประชุมอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
👉 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🌍 CDD # กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
🌎 Change for Good 🌏

# พช.โชคชัย
# จปฐ./กชช.2ค
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnershi

(Visited 5 times, 1 visits today)