พช.โชคชัย ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564

 

 

 

 

😊 ที่นี่ อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา
📣 พช.โชคชัย ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564

เรียน ผู้บังคับบัญชา
▶️ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย มอบหมายนายนาวี ปลื้มสุด ปลัดอำเภอโชคชัย เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อปรึกษาหารือในข้อราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ร่วมการประชุม
👉 ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอโชคชัย ร่วมการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการ และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนรอบเดือนที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
👉 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🌍 CDD # กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
🌎 Change for Good 🌏

# พช.โชคชัย
# จปฐ./กชช.2ค
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnershi

(Visited 14 times, 1 visits today)