พช.โชคชัย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นในงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้นำดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา

ที่นี่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 🕘 เวลา 09.30 น.
📣 พช.โชคชัย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นในงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้นำดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา
✍ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดนครราชสีมา
👉โดยมีนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ
👉 จากนั้น ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ระหว่างผู้นำชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมาชน
2. พิธีอัญเชิญ และรับมอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และโล่รางวัล “สิงห์ทอง”
3. พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ให้กับหมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564
👉 ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายชูศักดิ์ ลอยเลื่อน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับมอบโล่สิงห์ทอง และเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในกิจกรรม ดังกล่าว
📌 ณ บริเวณลานหน้าประตูทางเข้า Gate1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา
🌍 CDD # กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
🌎 Change for Good
(Visited 14 times, 1 visits today)