แบบมาตรฐาน “โคก หนอง นา โมเดล”

แบบมาตรฐาน “โคก หนอง นา โมเดล” 5 รูปแบบ

โดยแบ่งตามขนาดพื้นที่ ( 1 ไร่ 3ไร่ และ 5ไร่) และสัดส่วนพื้นที่ (กว้าง : ยาว)

(Visited 15,733 times, 18 visits today)