ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📝 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
📝ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🧑🏻‍💻🧑🏻‍💻🧑🏻‍💻🧑🏻‍💻
วันที่ 21 มกราคม 2565
นางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร พัฒนาการอำเภอเจาะไอร้อง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเจาะไอร้อง นักศึกษาฝึกงานและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 กลุ่ม พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการชำระหนี้หลังจากครบกำหนดพักชำระหนี้ฯ ให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และสอบถามถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ที่ทำการกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและฮีญาบสตรี (กลุ่มสตรีบ้านบูเกะกือจิ) หมู่ที่12 บ้านบูเกะกือจิ ตำบลบูกิต และที่ทำการกลุ่มน้ำพริกเครื่องแกง หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะแบ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
(Visited 16 times, 1 visits today)