ประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ในโอกาสที่มารับตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเจาะไอร้อง

📝 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
📝 เรื่อง : ประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ในโอกาสที่มารับตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเจาะไอร้อง
🪴🪴🪴🪴🪴
วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
นางสาวบุศรินท์ เบนอะสาร พัฒนาการอำเภอเจาะไอร้อง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ และนักศึกษาฝึกงาน ประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ในโอกาสที่มารับตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเจาะไอร้อง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
(Visited 3 times, 1 visits today)