นายมนตรา พรมสินธุ นายอำเภอเชียรใหญ่ มอบเกียรติบัตรกิจกรรมดีเด่น อำเภอเชียรใหญ่ ในที่ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 ดังนี้ หมู่บ้าน “รู้ รัก สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” 1)รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือบ้านท่าน้ำนอง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือบ้านพระหัก หมู่ที่ 2 ตำบลการะเกด 4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คือบ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเสือหึง หมู่บ้านพัฒนาคือสร้างสรรค์ ระดับอำเภอ คือบ้านท่าน้ำนอง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น คือ นายสามารถ เรืองอ่อน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ตำบลการะเกด

(Visited 565 times, 1 visits today)