พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์เรียน [...]

อ่านต่อ