ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียรใหญ่ เดินหน้าบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

พช.เชียรใหญ่ เดินหน้าบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดควา [...]