พช.เชียรใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าบ้านเนินธัมมัง

พช.เชียรใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง”

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดยนางทิพาภรณ์ เกตทิพย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ลงพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว เยี่ยมสมาชิกกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง

ในการนี้ นางทิพาภรณ์ เกตทิพย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ ยังได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และ ให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มทอผ้าฯ ที่ได้สืบสาน อนุรักษ์ผ้าทอ เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
# ผ้าไทย ใส่ให้สนุก
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

ภาพ/ข่าว : สพอ.เชียรใหญ่

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 19 times, 1 visits today)