พช.เชียรใหญ่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานสตรีของอำเภอเชียรใหญ่

พช.เชียรใหญ่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานสตรีของอำเภอเชียรใหญ่
✨ วันที่ 21 มกราคม 2565
⌛️ เวลา 09.00 น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย พัฒนากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานสตรีของอำเภอเชียรใหญ่ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
📌ร่วมกำหนดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📌ร่วมกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ผ้าไทย ใส่สนุก” ของพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่
📌ร่วมกำหนดแผนและแนวทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ยังได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาและเป็นการรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายให้กับชุมชน อย่างยั่งยืน
#ขับเคลื่องานสตรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
🌾เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
✨เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good
🎥สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 7 times, 1 visits today)