พช.เชียรใหญ่ เข้าร่วมพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พช.เชียรใหญ่ เข้าร่วมพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น

นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ ประธานพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับ บ้านทองพูน หมู่ที่ 2 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรมราช โดยมี ผู้ใหญ่บ้านทองพูน เป็นตัวแทนในการรับมอบและ นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ กล่าวรายงาน ความเป็นมาและจุดประสงค์ของกองทุนฯ
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ ประชาชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมต่อยอดแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นเงินที่มีความมงคลอย่างยิ่งของหมู่บ้าน เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทองพูน ในการนำไปใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน ตามองค์ประกอบหลักของกองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ ทุนศักดิ์สิทธิ์ ทุนศรัทธา และ ทุนปัญญา
……………………………………………….
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
**เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
**เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good
**สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 3 times, 1 visits today)