พช.เชียรใหญ่ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลฯ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ ประธานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ ประชาชน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าฯ ในครั้งนี้ ณ วัดปากเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
#กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD
🎋เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
🏡เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good
🎥สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 7 times, 1 visits today)