พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

📌วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
⛺️พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาวัด ให้เป็นสถานที่สัปปายะ
⌛วันที่ 27 ตุลาคม 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำอช. ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์/เครือข่าย ประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ภายใต้ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและร่วมพัฒนาวัด ให้เป็นสถานที่สัปปายะ ตามวิถี 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย)
📍ณ. วัดแจ้ง หมู่ที่ 7 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
#วัด ประชา รัฐ สร้างสุข #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD
🎋เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
🏡เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good
🎥สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 10 times, 1 visits today)