พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อม แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎋พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อม แปลงศูนย [...]

อ่านต่อ