พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

🏡พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

⏰วันที่ 14 กันยายน 2564

📍สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ผู้นำอช. ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร/เครือข่าย ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ภายใต้ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ ตามวิถี 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย)🌳
ณ. วัดบางทองคำ หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
#วัด ประชา รัฐ สร้างสุข #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
🎋เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
🌟เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good
💫เพจข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่👇
https://www.facebook.com/100057082802289/posts/339483831297708/?sfnsn=mo

(Visited 25 times, 1 visits today)