ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์และต้นกล้าพืชสมุนไพร

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์และต้นกล้าพืชสมุนไพร
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์และต้นกล้าพืชสมุนไพรกระชายและฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 4 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ต้นกล้าสมุนไพร จาก องค์กรสตรี ครัวเรือนสัมมาชีพและผู้นำชุมชน ในพื้นที่
……………………….
*เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
*สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 13 times, 1 visits today)