ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

**ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำชุมชน
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลงของ นางปรีดา ทิพย์รักษ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นแปลง ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ขุดตามแบบแปลน อัตรา 1:2 พื้นที่ดินเหนียว เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ของชุมชน พร้อมนี้ นายอำเภอเชียรใหญ่ ร่วมมอบพันธ์พืชให้กับครัวเรือนเจ้าของแปลง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่
**************
*เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
*สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 10 times, 1 visits today)