จัดกิจกรรมโครงการสตรีไทยร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

*จัดกิจกรรมฝึกอบรมสตรีโครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยฯ
วันที่ 08 กรกฎาคม 2564
นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ ร่วมเป็นประธานในการจัด กิจกรรมฝึกอบรมโครงการสตรีไทยร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียรใหญ่ ภายใต้งบอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีในพื้นที่ที่มีความสนใจในการพัฒนาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผ้าพื้นถิ่น มาแปรรูป เพิ่มมูลค่า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสตรีในชุมชน โดยได้เชิญอาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวะนครศรีธรรมราช มาร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าพื้นถิ่น ทั้งนี้การฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
…………………………….
**เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
**สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 8 times, 1 visits today)