ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ ได้มอบหมายให้  นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ตามยุทธศาตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเผยแพร่การดำเนินงานต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

#คลิบอื่นๆ เพิ่มเติม กดลิ้งด้านล่าง

https://www.youtube.com/channel/UCXTJTPngJ73VEu2kss8dxHw/videos
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057082802289

(Visited 31 times, 1 visits today)