ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
⏳วันที่ 18 มิถุนายน 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ พัฒนากรประสานงานตำบล พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล และอสพ. ลงพื้นที่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.เชียรใหญ่ , หมู่ 8 ต.การะเกด, หมู่ 2 ต.เขาพระบาท , หมู่ 5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชน ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย นำไปปลูกเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือน โดยมี นายกิตติพง รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ ให้เกียรติ ร่วมมอบพันธุ์ไม้ดังกล่าวและให้แนวทางในการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
🌊เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลือเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
📻สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 46 times, 2 visits today)