ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

🏠พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
⏳วันที่ 16 มิถุนายน 2564
📍 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ พัฒนากรประสานงานตำบล พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล และอสพ. ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่บ้านบางพระ หมู่ที่ 2 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียรใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ และประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง ร่วมเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วนสำคัญ คือ ทุน ศักดิ์สิทธิ์ – ทุนศรัทธา – ทุนปัญญา
🌊เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลือเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
#หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
📻สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

 

(Visited 23 times, 1 visits today)