ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการหนี้ฯ

ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการหนี้ฯ
วันที่ 14 มิถุนายน 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ พัฒนากรประสานงานตำบล พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล อสพ. ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหารจัดการหนี้ได้ ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านสระโพธิ์ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมาย ในการบริหารจัดการหนี้เพื่อไปสู่“1 ครัวเรือน 1 สัญญา” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้ได้รับการบริการทางการเงินที่ดีและมีแหล่งเงินทุนในการประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กรการเงินระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
**เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
**สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 21 times, 1 visits today)