ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

พช.เชียรใหญ่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
⏰วันที่ 8 มิถุนายน 2564
นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ และ นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชียรใหญ่ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
👉การดำเนินงานโครงการสตรีไทยร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย งบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
👉การพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินหมุนเวียน
ทั้งนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี👩‍🍳👩‍🌾
💦เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
🎥สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 46 times, 1 visits today)