ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

🏠พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติกา [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ⏰วันท [...]

อ่านต่อ