พจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

พจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

** วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ให้การต้อนรับ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในโอกาส
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของ อ.เชียรใหญ่ ในพื้นที่แปลงของ **นายแฉลม จิตจำนงค์ หมู่ที่ 3 ต. ไสหมาก โดยเป็นพื้นที่แปลง ขนาด 3 ไร่ ขุดตามแบบแปลน อัตรา 1:2 พื้นที่ดินเหนียว และ แปลงของ **นายศุภรัตน์ ชูเสือหึง หมู่ที่ 4 ต. เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นพื้นที่แปลง ขนาด 1 ไร่ ขุดตามแบบแปลน อัตรา 1:2 พื้นที่ดินเหนียว ในการนี้พัฒนาการจังหวัด ได้สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่เจ้าของแปลงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ให้เกิดประโยชน์แก่ครัวเรือนและเป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป

**เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
**สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 19 times, 1 visits today)