ลงพื้นที่ตรวจและมอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

ลงพื้นที่ตรวจและมอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลงของ นายศุภรัตน์ ชูเสือหึง หมู่ที่ 4 ต. เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นพื้นที่แปลง ขนาด 1 ไร่ ขุดตามแบบแปลน อัตรา 1:2 พื้นที่ดินเหนียว พร้อมกับร่วม มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ แก่เจ้าของแปลง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โดยพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ มีแปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 8 แปลง แบ่งเป็น ขนาด 3 ไร่ จำนวน 2 แปลง และ ขนาด 1 ไร่ จำนวน 6 แปลง ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แปลงทั้งหมด
**เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
**สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 48 times, 1 visits today)