มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

🎯มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
⏱วันที่ 26 เมษายน 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดยนางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางสาวธณัฐกมล สุขราม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นตัวแทนมอบทุนอุปการะเด็กโครงการสานฝัน ปันสุขเพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ หมู่ 8 ต. แม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช🙆
#โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้
🎥สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 77 times, 1 visits today)