ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌴ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
⏱วันที่ 09 เมษายน 2564
พช. เชียรใหญ่ พร้อมด้วยช่างผู้รับผิดชอบและผู้รับเหมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
🎋โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลงของ นายศุภรัตน์ ชูเสือหึง หมู่ที่ 4 ต. เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพื้นที่แปลง ขนาด 1 ไร่ ขุดตามแบบแปลน อัตรา 1:2 พื้นที่ดินเหนียว เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ของชุมชน ซึ่งการดำเนินงานได้ขุดปรับพื้นที่ตามแบบแปลนที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว🌴
💦เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
🎥สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่
🏠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้

(Visited 31 times, 1 visits today)