ลงพื้นที่ติดตาม การขุดปรับสภาพพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

ลงพื้นที่ติดตาม แปลงพื้นที่เป้าหมาย ” โคก หนอง นา โมเดล”
วันที่ 1 เมษายน 2564
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ มอบหมายให้ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล
ลงพื้นติดตามการขุดปรับสภาพพื้นที่
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต. เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การขุดปรับสภาพพื้นที่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด โดยมีพื้นที่แปลง ขนาด 1 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
***เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
***สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 31 times, 1 visits today)