ลงพื้นที่ตรวจและมอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

ลงพื้นที่ตรวจและมอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ศูนย์เรียนรู้ท [...]

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

พช.เชียรใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ [...]

อ่านต่อ