ลงพื้นที่สำรวจ แปลงพื้นที่เป้าหมายศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

ลงพื้นที่สำรวจ แปลงพื้นที่เป้าหมาย “โครงการ โคก หนอง นา โมเดล”
วันที่ 23 มีนาคม 2564
นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล
ลงพื้นที่สำรวจแปลงที่ดินเป้าหมาย
-โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ ต. ท่าขนาน , การะเกด, ไสหมากและเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันคัดเลือกแบบแปลนให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่ของครัวเรือนต้นแบบ ในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน โดยอำเภอเชียรใหญ่ มีแปลงเป้าหมาย ทั้งหมด 8 แปลง กระจายในพื้นที่ 5 ตำบล
*เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
*สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 64 times, 1 visits today)