เจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาทุนฯตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสระโพธิ์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางจิณัฐชา วรรณโสภณ นักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต. เสือหึง อ. เชียรใหญ่
จ. นครศรีธรรมราช โดยทางเจ้าหน้าที่สำนักทุนได้ ให้แนวทางในการ
– บริหารจัดการหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้
– การบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักทุนฯ เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์กองทุนชุมชน เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยขน์สูงสุดแก่หมู่บ้าน
*เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
*สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 49 times, 1 visits today)