ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ฯ

🎋พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ฯ
⌛วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ มอบหมายให้ พัฒนากรประสานงานตำบล พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ฯ
🎯กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
💦เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
🎥สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 16 times, 1 visits today)