ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”🤹‍♀️
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
⏱️วันที่ 9 มีนาคม 2564
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ภายใต้ กิจกรรม”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ผ้าพื้นถิ่นให้เป็นที่แพร่หลาย โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ได้กำหนดให้บุคลากรของสำนักงานร่วมสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่น สัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเซียลมีเดียต่างๆ
💦เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
🎥สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ รายงาน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก🤹‍♀️
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

(Visited 56 times, 1 visits today)