ลงพื้นที่ขับเคลื่อน”โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

⭐ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำในการบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
🔹วันที่ 5 มีนาคม 2564
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมวันที่ 3 ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ดังนี้
✔เรียนรู้ความสำเร็จของ “โก่งธนูโมเดล”
✔ถอดบทเรียนและจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
✔สรุปและชี้แจงภารกิจผ่านกระบวนการ AIC และ SWOT
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำในการบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
💦เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
📷สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 22 times, 1 visits today)