ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง “

🏠พช. เชียรใหญ่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเ [...]

อ่านต่อ