เดือน: มีนาคม 2564

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง “

🏠พช. เชียรใหญ่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเ [...]