รวมพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานสตรีอำเภอ

พช.เชียรใหญ่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานสตรีอำเภอ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ จัดประชุมร่วม คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอและตัวแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ของอำเภอเชียรใหญ่ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
-ติดตามการดำเนินงานของสตรีอำเภอเชียรใหญ่
-หารือการเสนอโครงการเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-แนวทางการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและประสัมพันธ์ ภายใต้ กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
*เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ*
/สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่/

(Visited 15 times, 1 visits today)