ประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

ประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ จัดประชุมตัวแทนคณะกรรมการ กขคจ. หมู่บ้าน ที่มีปัญหาการชำระคืนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
โดย นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอ ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักรัฐศาสตร์ ควบคู่ไปกับหลักนิติศาสตร์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสัมฤทธิ์ผลและ พัฒนาการอำเภอ ได้กล่าวเสริมถึง ระเบียบและข้อบังคับของโครงการเพื่อให้ตัวแทนนำแนวทางไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาให้กับโครงการ ได้จำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 49,000 บาท
*เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
/สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่/

(Visited 16 times, 1 visits today)