จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ถนนสวยด้วยผักสวนครัว

จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ถนนสวยด้วยผักสวนครัว
วันที่ 28 มกราคม 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช). อาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน”
-กล่าวคำปฎิญาณตนของ อช.และผู้นำ อช.
-ประธาน โดย ปลัดอาวุโสอำเภอเชียรใหญ่อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้นำ อช. ดีเด่น ปี 2563 และร่วมจัดกิจกรรมอาสา
2. จัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ถนนสวยด้วยผักสวนครัว วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาริมทางของถนนให้สวยด้วยผักสวนครัว โดยมี ผู้นำอช อช. ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา
ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เช่น พริก ตะไคร้ สับปะรด ฯลฯ ณ บริเวณริมทางถนนสายเชียรใหญ่ – บ่อล้อ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 37 times, 1 visits today)