ร่วมจัดทำสัญญาให้กับสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ เข้าร่วมจัดทำสัญญาให้กับกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ของอำเภอเชียรใหญ่และอำเภอชะอวด ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่ ในการนี้นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ชี้แจงแนวทางการชำระหนี้ตามสัญญาและการปฎิบัติตามระเบียบของกองทุนฯ

(Visited 12 times, 1 visits today)