ตัวแทนกลุ่มทอผ้าอำเภอเชียรใหญ่ เข้าร่วมพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

พช.อำเภอเชียรใหญ่
เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ตัวแทนกลุ่มทอผ้าของอำเภอเชียรใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าบ้านบางงู กลุ่มทอผ้าบ้านบางด้วนและกลุ่มทอผ้าบ้านเนินธัมมัง ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 50 times, 1 visits today)